head6.png

Darujte nám 2 % na činnosť

ODZ, 20. 3. 2015

Znovu prišiel marec a s ním dve dôležité veci: daňové priznanie a 23. výročie nášho združenia 🙂 Práve toľko rokov presadzujeme ľudské práva na Slovensku, v ostatnom čase najmä v oblasti práv a diskriminácie žien. Napriek silne stereotypným postojom spoločnosti, spojeným aj s veľkou ľahostajnostou, dosahujeme úspechy. Sú to často malé krôčiky v riešení veľkých problémov, no posúvajú nás všetkých vpred. Aj vďaka vám.

Aby sme v našej práci mohli pokračovať, dovoľujeme si vás požiadať o poukázanie 2 % z dane pre naše združenie. Nie je to nič zložité. Živnostníci a živnostníčky len vyplnia pár údajov navyše vo svojom daňovom priznaní. Zamestnanci a zamestnankyne zas môžu doručiť svoje vyhlásenie až do konca apríla. Podporiť nás môžete aj tak, že tieto informácie pošlete svojim známym.  Vopred ďakujeme za vašu finančnú aj morálnu podporu. Budeme naďalej pracovať na plné obrátky – nech úspechy pribúdajú. 🙂

Čo robíme? Tu sú naše najzaujímavejšie aktivity z minulého roka:

Monitorujeme dodržiavanie práv žien v pôrodniciach – čo sa im pri pôrodoch deje, za akých podmienok rodia. Prvé závažné zistenia prinesieme už onedlho. Tomuto vážnemu problému sa zatiaľ nevenuje takmer žiadna pozornosť (!).

Tlačíme na vládu, aby brala vážne ľudské práva a pomáhala ich uplatňovať v praxi. K spokojnosti chýba ešte veľa, no aspoň urobila – aj s naším prispením a nemalým pracovným vkladom – základné kroky: prijala Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku a Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti na r. 2014-19.

Aj naša hromadná pripomienka k návrhu Civilného sporového poriadku (ten nahradí Občiansky súdny poriadok) bola úspešná. Ministerstvo spravodlivosti precizovalo niektoré ustanovenia o antidiskriminačných súdnych sporoch podľa našich pripomienok, teda v prospech diskriminovanej strany. Návrh poriadku musí schváliť vláda a po nej parlament.

Neustále formujeme povedomie širokej verejnosti aj rôznych špecifických skupín (úradníci/čky, sudcovia/sudkyne, podnikatelia/ľky, médiá…) o nutnosti dodržiavať ľudské práva žien v bežnej praxi – vo všetkých inštitúciách, oblastiach a vzťahoch. Vnášame témy ľudských práv a diskriminácie do verejného diskurzu. Diskutujeme, prinášame informácie aj konkrétne riešenia problémov. Napríklad:

Naše členky Janka Debrecéniová a Lota Pufflerová výrazne vstúpili do horúcej diskusie pred nedávnym referendom k otázkam rodiny a manželstva. Zdatne argumentovali v mnohých diskusných programoch a v médiách. Tu je len niekoľko linkov na ich vystúpenia či vyjadrenia:

http://odz.sk/velka-diskusia-k-referendu/
http://odz.sk/debreceniova-toto-referendum-je-nedemokraticke-je-zodpovedne-nehlasovat-v-nom/
http://odz.sk/janka-debreceniova-niekto-sa-z-nas-snazi-urobit-homofobov/
http://odz.sk/sarlota-pufflerova-tato-kampan-by-pre-nas-mala-byt-mementom/
http://odz.sk/janka-debreceniova-nezlakli-sme-sa-vlastnej-slobody/
http://odz.sk/satlota-pufflerova-agresivita-a-rozdelenie-spolocnosti-su-sposobene-zlym-nastavenim-diskusie/

Priniesli sme informácie o motivujúcom príklade Nórska, ktoré je na špičke uplatňovania rodovej rovnosti v praxi. Máme sa od neho ešte čo učiť – najmä naši rozhodujúci činitelia a výkonní úradníci a úradníčky.

Presadzujeme, aby bola kvalitná moderná antikoncepcia dostupná všetkým slovenským ženám bez ohľadu na ich ekonomické pomery. Je to v záujme ich reprodukčného zdravia:

Spracovali sme databázu dôležitých súdnych rozhodnutí v prípadoch diskriminácie. Potrebné informácie v nej nájdu široká verejnosť i odborná obec – a možno aj vy. 🙂

A robíme aj veľa iného. Mnohé zaujímavé informácie nájdete aj na špeciálnom portáli o diskriminácii.