head6.png

Diskrimináciu špičkovej odborníčky si všimla aj televízia

ODZ, 28. 3. 2017

Ženy tvoria na Slovensku až dve tretiny absolventov vysokých škôl. Napriek tomu je ich mzda miestami až o jednu pätinu nižšia, než u mužov na rovnakých postoch. Antidiskriminačný zákon u nás síce existuje už niekoľko rokov, no až teraz sa objavujú prelomové rozsudky. V našom prípade súd rozhodol, že v pracovnom spore medzi výskumnou pracovníčkou a Národným lesníckym centrom došlo k diskriminácii na základe pohlavia. Zamestnávateľ totiž zastavil projekt, ktorý už predtým schválilo ministerstvo pôdohospodárstva a odporučil projekt muža s nižšou kvalifikáciou. A výskumnú pracovníčku chcel zamestnať ako montážnika, resp. upratovačku.

Ide o prípad pani docentky Viery Petrášovej, špičkovej odborníčky v oblasti lesníctva a našej klientky, ktorú zastupujeme v konaní proti jej bývalému zamestnávateľovi, Národnému lesníckemu centru vo Zvolene. Naša právna expertka Janka Debrecéniová pomohla pani Petrášovej doviesť jej súdny spor do zdarného konca.

Prípad je prelomový najmä tým, že od počiatku platnosti antidiskriminačného zákona v roku 2004 slovenské súdy rozhodli o diskriminácii žien z dôvodu pohlavia a rodu iba veľmi zriedkavo (čo samozrejme neznamená, že by ženy na Slovensku neboli diskriminované, práve naopak – takýchto prípadov je v skutočnosti veľa).

Zo spoločenského a právneho hľadiska je zas tento prípad pozoruhodný napríklad tým, že sa týka problematiky projektov financovaných verejnými zdrojmi (často z prostriedkov EÚ) a možností osôb zamestnaných v štátnych inštitúciách pre ich kariérny a platový rast. Táto kauza potvrdzuje, že aj na tomto poli ženy čelia silnej diskriminácii v porovnaní so svojimi mužskými, často aj oveľa menej kvalifikovanými, kolegami.

Ďalším zriedkavým a progresívnym aspektom prípadu je, že sudca Okresného súdu vo Zvolene Bohuš Hruška sa v rozsudku venoval aj povinnosti zamestnávateľa predchádzať diskriminácii na pracovisku. Túto povinnosť taktiež reflektujú len niektorí zamestnávatelia v SR.

Prípad ženy-expertky diskriminovanej na prevažne mužskom pracovisku v štátnom lesníckom podniku si všimli aj médiá. Reportáž na televíznom okruhu Jednotka včera odvysielala investigatívna publicistická relácia RTVS Reportéri. Téme sa venovala Lýdia Kokavcová.
 
Foto: Sme-Ženy
 

Pozrite si:

Pozrite aj:

Stiahnite si:

Ďalšie informácie:

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. – debreceniova@odz.sk
 

Prípad diskriminácie pani Petrášovej na pracovisku sme úspešne vyriešili aj vďaka Vašej podpore.
Pomôžte nám naďalej pôsobiť v prospech ľudí a dodržiavania ich práv. Darujte nám 2 % z dane.
Ďakujeme!