head6.png

PODPORTE NAŠU ČINNOSŤ 2 %

Pomôžte nám ďalej presadzovať ľudské práva žien a iných skupín, nediskrimináciu a fungovanie verejných inštitúcií.

Aj v r. 2021 – v 30. roku našej existencie – sme realizovali množstvo monitorovacích, analytických, publikačných, advokačných a vzdelávacích aktivít na ochranu a posilňovanie ľudských práv žien.

V súčasnosti čelí napĺňanie práv žien nebývalým výzvam. V dôsledku toho sú ohrozené ešte viac než inokedy. Náš monitoring napríklad potvrdil, že porušovanie ľudských práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti tehotným a rodiacim ženám a ich novorodencom sa počas pandémie ešte viac prehĺbilo.

Žiaľ, k tomuto stavu výdatne prispievajú aj orgány verejnej správy a verejné inštitúcie vrátane nemocníc. Pritom sú zo zákona zodpovedné nielen za dodržiavanie týchto práv, ale aj za ich aktívne presadzovanie, adekvátne systémové nastavenia, nápravu v prípadoch porušení a preventívne opatrenia. Práve na tieto inštitúcie sme minulý rok sústredili naše systematické úsilie.

Vaša podpora nám umožní pokračovať v tomto úsilí.
Bude pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce.

2perc_banner_ODZ_w_560x265

Realizovali sme množstvo aktivít na ochranu a napĺňanie ľudských práv na systémovej úrovni.

Naše aktivity v minulom roku:

► Vydali sme tri (!) nové publikácie o porušovaní ľudských práv žien a novorodencov v pôrodniciach: publikáciu Pôrod – Práva – Pandémia (o porušovaní práv žien a novorodencov počas tzv. prvej vlny pandémie COVID-19) a jej anglickú verziu Childbirth – Rights – Pandemic, ako aj publikáciu Inštitúcie ako kulisy nespravodlivosti (o fungovaní mechanizmov nápravy porušovania ľudských práv žien pri poskytovaná pôrodnej starostlivosti na Slovensku). Ide o ojedinelé analýzy systémových problémov slovenského pôrodníctva, ktoré sme spracovali na základe nášho monitoringu pôrodníc a ďalších relevantných orgánov a inštitúcií. (Publikácie systematicky nadväzujú na naše skoršie výskumy spracované v publikáciách Ženy – Matky – Telá I. a II.)

► Naša kolegyňa Janka Debrecéniová napísala kapitolu o ľudských právach žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti do učebnice gynekológie a pôrodníctva, ktorá by mala vyjsť onedlho.

► Nepretržite sme poukazovali na porušovanie práv žien a žiadali príslušné orgány a inštitúcie o nediskrimináciu žien a dodržiavanie ich práv, ako aj medzinárodne odporúčaných zdravotníckych štandardov v oblasti pôrodníctva.

► Prostredníctvom online diskusií a webinárov sme informovali a vzdelávali o ľudských právach a diskriminácii žien zdravotnícky personál, ľudí z rôznych inštitúcií a verejnej správy, odbornú verejnosť vrátane akademickej sféry a súdov, aktívne ženy aj občiansku verejnosť.

► Spolu s ďalšími ženskými organizáciami sme sa aktívne zasadzovali proti obmedzovaniu práva žien rozhodovať o vlastnom tele a ohrozovaniu ich zdravia.

► Naďalej sme šírili informácie a vzdelávali širokú verejnosť prostredníctvom médií. Informujeme neustále aj na portáli Diskriminácia.sk, na našej webovej stránke a Facebooku.
 

Ako darovať 2 % (zamestnanci/-kyne až do 30. apríla)

 

Údaje o našom združení:
  • názov: Občan, demokracia a zodpovednosť
  • sídlo: Záhradnícka ul. č. 52, 821 08 Bratislava
  • právna forma: občianske združenie
  • identifikačné číslo – IČO: 30778204
  • číslo účtu: SK74 0900 0000 0050 4587 5815 (Slovenská sporiteľňa)

 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Kulisy_obalka_obr_1_orez_634x634

screen_fbASPEKT_watch_disk_Debra_orez_222x150

VW 17112019 Presov (10b)_orez_222x151

PPP_obalka_obr_orez_630x630