head2.png

POZVÁNKA: Ide o Európu, ide o teba

ODZ, 19. 3. 2013

Zapojte sa do diskusie!

Európska únia vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov a občianok.

Chcete sa dozvedieť viac o svojich občianskych právach a možnostiach ovplyvniť dianie na úrovni EÚ?

Príďte s nami diskutovať o tejto téme na informačno-vzdelávacie podujatie na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Kedy:  utorok 9. apríla 2013 – od 13,30 do 16,30

Kde:  Právnická fakulta Trnavskej univerzity – Trnava, Kollárova ul. č. 10, 1. posch. miestnosť č. 12

Lektorský tím:  PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., JUDr. Peter Varga, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková

 

Kedy:  štvrtok 11. apríla 2013 – od 13,30 do 16,30

Kde:  Právnická fakulta UPJŠ – Košice, Kováčska ul. č. 30, 1. posch., miestnosť č. 7

Lektorský tím:  PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., JUDr. Daniela Lamačková a Mgr. Margaréta Vozáriková

 

Program:

13,30 – 14,45

Občianstvo EÚ, práva a slobody s ním spojené (sloboda voľného pohybu osôb a právo usadiť sa), politické a občianske práva (právo voliť a byť volený, petičné právo), ich praktické uplatnenie a výhody
Prezentácia spojená s diskusiou

14,45 – 15,00

Prestávka – občerstvenie

15,00 – 16,30

Význam práv obsiahnutých v Charte základných práv EÚ, ich praktické uplatňovanie a možné prekážky pri ich napĺňaní a dodržiavaní s dôrazom na Hlavu III. a Hlavu V. Charty, ktoré sa týkajú otázok občianstva únie, rovnosti a nediskriminácie
Interaktívna práca v skupinách, prezentácia témy a diskusia

 

Svoju účasť potvrďte, prosím, na e-mailovú adresu sekretariat@odz.sk do piatku 6. apríla 2013.

 
Stiahnite si:

 

Podujatie organizuje združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a s podporou Európskej komisie.