head1.png

Šikanovanie LGBT komunity sa začína už v škole

Pravda.sk, 17. 5. 2013

Šikanovanie v školách, slovné útoky a obťažovanie u nás zažíva prevažná väčšina ľudí s inou sexuálnou orientáciou. Na diskrimináciu si mnohí z nich zvykli až do takej miery, že ju považujú za bežnú súčasť života. Ľudskoprávni a občianski aktivisti varujú, že ľuďom z LGBT komunity chýba väčšia informovanosť o vlastných právach a boja sa o diskriminácii hovoriť verejne. Z doteraz najväčšieho prieskumu Európskej únie, ktorý mapoval mieru diskriminácie kvôli sexuálnej orientácii, vyplýva, že 52 percent Slovákov zažilo na vlastnej koži nejakú z foriem diskriminácie.

V porovnaní s ostatnými členskými štátmi únie a Chorvátskom nás predbehlo len 8 krajín. Až 86 percent opýtaných si zasa spomína na posmešné poznámky či šikanovanie mládeže v našich školách. Vzdelanie a školstvo patria pritom k najproblémovejším oblastiam diskriminácie vo všetkých zúčastnených krajinách. Prieskum robila Agentúra EÚ pre základné práva.

Práve kvôli urážkam od spolužiakov musí prevažná väčšina študentov svoju sexuálnu orientáciu skrývať. Martin Macko z Iniciatívy Inakosť považuje za hlavnú príčinu nedostatočné učebné osnovy. „Keď sa niekto označuje za teplého, ide u nás o úplne bežnú nadávku. Problém je, že štát nijako nereaguje, chýbajú metodiky, ako o tom učiť a v povinných osnovách nie sú žiadne informácie o sexuálnej orientácii či rodovej identite,“ hovorí. Je len na rozhodnutí učiteľov, či budú žiaka informovať a podľa neho väčšina z nich tak nerobí.

V najbližších dňoch bude parlament hlasovať za novelu Trestného zákona, ktorá navrhuje rozšírenie osobitného motívu trestného činu spáchaného z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Ak ju schvália, páchateľom budú hroziť prísnejšie tresty. „Bez zadefinovania osobitného motívu sme nespĺňali odporúčania Rady Európy,“ hovorí Šarlota Pufflerová, riaditeľka organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť. Podľa nej bude tiež potrebné zabezpečiť ľudskoprávne vzdelávanie pracovníkov pôsobiacich na polícii, prokuratúre či na súdoch. „Len keď budú všetky orgány činné v trestnom konaní dobre pripravené, možno očakávať, že osoby, ktoré zažili nenávistné prejavy, sa na ne budú s dôverou obracať,“ dodala.

Čítajte viac

Lucia Krbatová
 

© Perex 2014
Článok uverejnil portál http://spravy.pravda.sk 17. 5. 2014 o 14:00 v rubrike Správy/Domáce.