head3.png

bibiana@odz.sk

Darujte 2% svojich daní na naše aktivity

Ako to môžete urobiť?

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560

Darujte 2% svojich daní na naše aktivity

Ako to môžete urobiť?

04_infograf_vzdel_thumb_560x560

V otázke potratov prevažuje liberálny názor

Pravda, 4. 1. 2016

Slovensko stále nemá program, ktorý by bol zameraný na prevenciu sexuálneho zneužívania a pohlavných chorôb. Nemá stanovené minimum sexuálnej výchovy. Ženy zo sociálne slabých vrstiev musia platiť plnú sumu za antikoncepciu, sterilizáciu aj interrupciu. Všetko toto mal obsahovať Národný program sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ten u nás politici už desať rokov nie sú schopní prijať.
Continue reading

DISKUSIA: A. Karkalík (pôrodník, Feminatal) / J. Debrecéniová (právnička, ODZ) / Z. Krišková (Ženské kruhy)

Čas.sk, 26. 12. 2015

Je to s pôrodníctvom na Slovensku naozaj také zlé?

Karkalík: „Momentálne na Slovensku chýba ucelený program, ktorý by skvalitňoval pôrodnú zdravotnú starostlivosť. Stále je priestor na zvýšenie kvality a zlepšovanie poskytnutej starostlivosti. Stav našich pôrodníc odráža stav celého zdravotníctva.“
Debrecéniová: „Ministerstvo zdravotníctva sa nezaujíma, čo sa ženám pri pôrode deje, nezbiera a nevyhodnocuje údaje o kvalite poskytovanej starostlivosti a nevytvára podmienky pre nevyhnutné zmeny.“
Krišková: „Podľa nášho prieskumu nie sú rozdiely medzi nemocnicami, ktoré majú certifikát „Baby friendly hospital“, a tými, ktoré nie, pretože ani jedna z certifikovaných nemocníc nesplnila požiadavky programu ani na 50 %.“ Continue reading

PUBLIKÁCIA: Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou

Poradňa pre občianske a ľudské práva, 21. 12. 2015

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva vydala publikáciu s názvom Verejné žaloby ako nástroj účinnej právnej ochrany pred diskrimináciou. Jej cieľom je predstaviť odbornej a laickej verejnosti právny inštitút verejnej žaloby, ktorý sa doposiaľ v súdnej praxi na Slovensku uplatňoval len veľmi málo. Podľa autorského tímu publikácie aktívnejšie využívanie inštitútu verejnej žaloby môže do budúcna prispieť k odstraňovaniu diskriminácie v slovenskej spoločnosti. Continue reading

V piatich kategóriách udelili ocenenia Piata žena

Fenestra / TASR, 12. 12. 2015

V tomto roku po druhýkrát združenie Fenestra udeľovalo ocenenie Piata žena, ktoré je vyjadrením uznania a ocenením práce jednotlivých ľudí, mimovládnych organizácií, inštitúcií a súkromných firiem, ktorí a ktoré prispievajú k úsiliu zastaviť násilie páchané na ženách. Medzi nominovanými v kategórii Aktivizmus bola aj naša kolegyňa, právnička Janka Debrecéniová, ktorá sa svojím úsilím pričinila o to, aby sa téma ľudských/reprodukčných práv pri pôrode a ich dodržiavania dostala do povedomia širokej verejnosti tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Continue reading

Ženy v zajatí schopnosti reprodukcie

Pravda.sk, 3. 12. 2015

Návrhy poslancov Kuffu, Mikloška a Kvasničku opäť otvárajú tému interrupcií či asistovanej reprodukcie so snahou zakázať takýto úkon a to aj v prípade napríklad znásilnenia, pod hrozbou doživotného trestu pre všetkých zúčastnených, vrátane ženy. O tom, aké to môže mať dopady, prečo je takéto niečo nezmysel a nemá to čo robiť v demokratickej krajine, na ktorú sa Slovensko minimálne hrá na pôde medzinárodných organizácii, píše naša kolegyňa, právnička Janka Debrecéniová. Continue reading

Prečo je život pracujúcich matiek ťažký

Žena.SME.sk, 1. 12. 2015

Možnosť rodičovskej dovolenky využíva 1 % mužov a 99 % žien. „Náš štát nijako systematicky nezohľadňuje to, že ženy sa často starajú o deti samy. Jedna z mála situácií, kde je to zohľadnené, je dĺžka materskej dovolenky a súvisiace príspevky, ktoré sa vyplácajú o tri týždne dlhšie. To však nie je výrazná systémová pomoc a je to veľmi alarmujúce,“ upozorňuje Janka Debrecéniová.

Ženy na Slovensku zápasia s problémom rodovej diskriminácie v zamestnaní. Tá sa intenzívne prejavuje aj v prípade, keď žena preruší zamestnanie pre materskú či rodičovskú dovolenku. Po jej skončení je často nežiaduca v pôvodnom zamestnaní alebo má problém nájsť si novú prácu. Continue reading

Zuzana Števulová: Nie sme v Bielorusku, aby sme pred zlyhaniami polície zatvárali oči

Denník N, 28. 10. 2015

Slovenská polícia nechce púšťať Ligu za ľudské práva do zaisťovacích zariadení pre utečencov, ktorá upozornila na neadekvátny zásah polície v záchytnom policajnom zariadení pre utečencov v Medveďove, riaditeľka Ligy hovorí, že policajti si uvedomili, že práve toto je ich silná zbraň.

Políciu rozčúlilo aj to, že ste za dotknutými utečencami vycestovali do Nemecka, aby ste zaznamenali ich svedectvo, odfotografovali zranenie. Vraj to je nad rámec toho, čo by ste mali robiť. Prečo ste tam išli? 

Zuzana Števulová Foto N – Tomáš Benedikovič

Sme ľudskoprávna organizácia. Títo ľudia boli úplne v moci polície zaistení v režimovom zariadení. Bez použitia násilia protestovali, ale napriek tomu boli privolané špeciálne jednotky, čo bolo neštandardné. Po takomto zásahu títo ľudia začali tvrdiť, že zásah bol neprimeraný, že majú zranenia a že s nimi bolo zle zaobchádzané. Je úplne prirodzené v demokratickom a právnom štáte, kde majú ľudia isté práva, že pred tým nemôžeme zavrieť oči. Nie sme v Bielorusku. Continue reading

Obhajcovia nenávistné e-maily už len vymazávajú

Pravda.sk, 27. 10. 2015

Na Slovensku vymazávanie nenávistných e-mailov patrí pomaly k bežnej rutine aktivistiek za práva žien, nadávajú im cez telefón, blokujú internetové stránky. „Zažívame to dlhé roky a hlavne v poslednom čase, ako sa stupňuje tlak konzervatívnych síl v spoločnosti, ktoré prišli s konceptom rodovej ideológie,“ potvrdzuje Adriana Mesochoritisová zo združenia Možnosť voľby.

Právnička Janka Debrecéniová hovorí, že samotné reči zo strany ľudí, ktorí pejoratívne hovoria o presadzovaní „rodovej ideológie“, nie sú pre ženské ľudskoprávne organizácie najvážnejší problém. Oveľa horšie je, ako na ne reaguje, či presnejšie nereaguje, vláda. „Konzervatívne nábožensky ideologické organizácie, ktoré sa snažia napríklad o potláčanie reprodukčných práv žien či o bagatelizovanie násilia páchaného na ženách, vláda neustále považuje za legitímny odborný hlas. Continue reading