head4.png

PODPORTE NAŠE AKTIVITY

Uchádzame sa o Vašu podporu z 2 % dane, ktorú poukážete štátu.
Zamestnanci a zamestnankyne môžu darovať 2 % až do 2. mája.

Hodnoty dôstojnosti, rovnosti, slobody a spravodlivosti presadzujeme už 24 rokov. V súčasnosti sa zameriavame najmä na odstraňovanie diskriminácie žien, s čím priamo súvisí dodržiavanie ich práva na slobodný a dôstojný život. ČOMU SME SA KONKRÉTNE VENOVALI?

Takmer desať rokov úspešne vedieme dva súdne spory na obhajobu žien, ktoré dostali diskriminačné výpovede z práce. V jednom nám už dal zapravdu aj Najvyšší súd a prípad vrátil okresnému súdu na nové konanie. Po nedávnom pojednávaní to vyzerá, že po 8 rokoch sa naša klientka konečne dočká spravodlivosti: rozsudok bude vyhlásený 17. marca. Veríme, že v prospech našej klientky.

Deska_banner_LP_525x265
Po priaznivej odozve na odbornú publikáciu ŽENY – MATKY – TELÁ (vydali sme ju v spolupráci so združením Ženské kruhy) pripravujeme jej pokračovanie. Zatiaľ čo prvá analyzovala Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, druhá sa zameria na Systémové aspekty porušovania ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Pôjde teda o posun k dôslednému vyvodzovaniu zodpovednosti štátu za neudržateľnú situáciu v pôrodniciach. Publikácia si bude všímať napr. organizačné nastavenie nemocníc, mocenské vzťahy v nich, mechanizmy rozhodovania o poskytovanej starostlivosti, mechanizmy udržiavajúce status quo, personálne a iné zdroje pôrodníc, vzdelávanie personálu a pod. – a to v kontexte vnímania rodiacich žien.

V ostatných dvoch rokoch sme podali viaceré alternatívne správy trom výborom OSN (pre odstránenie diskrimiáncie žien, pre práva detí a pre ľudské práva). Dosiahli sme, že tieto výbory dali Slovenskej republike mnohé konkrétne odporúčania, ako treba tento stav zmeniť. Naše zistenia o porušovaní ľudských práv žien pri pôrodnej starostlivosti uviedol vo svojej správe o reprodukčnom zdraví žien v Európe aj komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks.

Okrem aktívnej obhajoby práv žien u nás aj v zahraničí komunikujeme s odbornou a akademickou obcou aj verejnosťou. Pravidelne usporadúvame kvalitné diskusno-vzdelávacie podujatia. V roku 2016 sa konali tri: panelová diskusia, workshopdiskusný workshop o rodových verejných politikách, situácii žien na trhu práce a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi.

Často pripomienkujeme návrhy zákonov: v minulom roku dva z dielne ministerstva spravodlivosti – zákon o upomínacom konaní a zákon o poskytovaní dotácií. Podali sme aj pripomienku v rámci predprípravy novely infozákona.

Naša misia nie je ľahká, rovnako ani vysporiadavanie sa s diskrimináciou. Práva žien a ich problémy v každodennom živote sa často podceňujú, ignorujú, či dokonca zosmiešňujú. Odtiaľ je len krôčik k podceňovaniu, ignorovaniu a zosmiešňovaniu samotných žien (skúsenosti s tým majú, žiaľ, všetky ženy)… 🙁

Každá snaha o zmenu hlboko vžitých stereotypov je namáhavá. Okrem obrovského úsilia a výdrže si vyžaduje dlhodobú a systematickú prácu, ktorú spoločnosť často primerane neohodnotí a vláda nepodporí. Je preto ťažké získať granty na podporu takýchto aktivít. Aj to je dôvod, prečo Vás oslovujeme s prosbou o podporu pomocou 2 % z dane.

Vás to nič nestojí a nám to pomôže ďalej obraňovať práva žien a presadzovať systémové opatrenia.

 
AKO POUKÁZAŤ 2 % NA PODPORU NAŠEJ ČINNOSTI

 
Väčšinu našich aktivít nájdete na našom webe či špecializovanom portáli o (anti)diskriminácii (toho roku bude v prevádzke už celých 10 rokov). Mohli sme ich realizovať aj vďaka Vašej podpore.
 

Ďakujeme!

 

Niektoré naše aktivity v skratke:

01_infograf_publ_ZMT_thumb_560x560 03_infografika_Reportovanie_Cedaw_bez_banneru-page-001 02_infograf_okruhly_stol_thumb_560x560 04_infograf_vzdel_thumb_560x560