head5.png

POZÝVAME: Workshop o ľudských právach a diskriminácii – ACADEMIA AEQUALITAS

ODZ, 25. 3. 2014

Pozývame na úvodný workshop ucelenej série podujatí ACADEMIA AEQUALITAS – programu neformálneho vzdelávania pre ľudí, ktorí vo svojej (budúcej) profesii chcú dbať na uplatňovanie princípu rovnosti v živote spoločnosti – napr. vo vzdelávaní, zamestnávaní, zdravotníctve či sociálnych službách. Hlavnou témou workshopu budú ľudské práva a zákaz diskriminácie.

Workshop je určený vysokoškolským študentkám a študentom humanitných odborov (sociológie, politológie, práva, psychológie, sociálnej práce, manažmentu a i.) so záujmom aktívne ovplyvňovať veci verejné a motiváciou vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a (ne)diskriminácie. Odborné príspevky budú prezentovať a tréning budú viesť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. a Mgr. Margaréta Vozáriková. Za aktívnu účasť na viacerých podujatiach programu aj v rámci aktivít združenia získajú účastníčky a účastníci certifikát o absolvovaní.

 

Kedy: streda 9. apríla 2014 od 10:00 do 15:30 hod.

Kde: priestory združenia Občan, demokracia a zodpovednosť – Bratislava, Ul. 29. augusta 38, prízemie vľavo

Počas prestávok podujatia bude zabezpečené občerstvenie i ľahký obed. V prípade potreby môžeme preplatiť cestovné.

Keďže kapacita miestnosti je limitovaná, pošlite nám prihlášku na workshop najlepšie do 5. apríla 2014, prosím – zaslaním správy na e-mail sekretariat@odz.sk alebo poštou na adresu združenia. Prihlásiť sa môžete aj vyplnením online formulára (nájdete ho aj na našej facebookovej stránke).

Kontaktné osoby v ODZ: Michaela Dénešová, Kamila Oslejová.

Stiahnite si:

 

Naším hlavným cieľom je prispieť neformálnym vzdelávaním i prostredníctvom advokačných aktivít a vedením strategických súdnych sporov k systémovým zmenám pri presadzovaní práva na rovnosť, ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

 

Facebook

Ďalšie informácie o súvisiacich témach a problémoch nájdete okrem našej web stránky aj na špecializovanom portáli www.diskriminacia.sk.