head3.png

O právach rodiacich žien v rozhlase

Rádio Regina, 27. 2. 2018

Aké práva má alebo nemá žena, ktorá sa ocitne v zdravotníckom zariadení, pretože bude rodiť? Práve na tento problém sa pozreli odborníčky zo združení Občan, demokracia a zodpovednosť a Ženské kruhy.

Len pred niekoľkými dňami zhmotnili výsledky svojho výskumu v slovenských pôrodniciach medzi ženami do publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ II. Ich zistenia vôbec neboli optimistické a aj preto sa s nimi zhovára redaktorka Janka Bleyová v Rozhlasovom klube zdravia zameranom na aktuálne témy z oblasti zdravotníctva.

Pozvanie do diskusie prijali Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Zuzana Krišková, predsedníčka združenia Ženské kruhy a Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia ODZ.

 

Ďalšie informácie:

 
© RTVS 2018
Diskusiu odvysielalo Rádio Regina – RTVS 27. 2. 2018 o 14.00 h a uverejnil portál RTVS.sk v rubrike Rádio/Archív.