head6.png

Diskusie

Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu (panelová diskusia s Barbarou Havelkovou)

ODZ, 5. 5. 2017

V spolupráci s Ústavom štátu a práva SAV sme pripravili panelovú diskusiu Rodová rovnosť v práve: skryté dedičstvo socializmu s JUDr. Barbarou Havelkovou, LL.M., D.Phil., spolupracovníčkou nadácie Shaw Foundation Oxfordskej univerzity. Ako ďalšie panelistky budú diskutovať:

Diskusiu moderuje PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD. (ODZ).

Autorka zároveň predstaví svoju publikáciu Gender Equality in Law. Uncovering the Legacies of Czech State Socialism.

BHavelkova_kniha_fb_event_170517_def
Continue reading

Workshop ODZ k porušovaniu ľudských práv žien pri pôrodoch v SR

ODZ, 7. 12. 2016

7. decembra 2016 sme v Bratislave zorganizovali workshop s diskusiou o nedostatkoch v dodržiavaní adekvátnych štandardov zdravotnej starostlivosti a porušovaní ľudských práv žien v súvislosti s pôrodmi, ako aj o možných prístupoch na dosiahnutie potrebnej zmeny. Rozvíjame tak diskurz o tejto téme, ktorý sme začali vydaním publikácie ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku v minulom roku. Do diskurzu sme okrem iného vniesli ľudskoprávnu perspektívu, keďže naša publikácia sa ako prvá na Slovensku zaoberá pôrodnou starostlivosťou z pohľadu ľudských práv žien. Darí sa nám stále viac priťahovať pozornosť odbornej i širšej verejnosti. Continue reading

POZVÁNKA: Rodová nerovnosť vo verejných politikách

ODZ, 12. 10. 2016

Aj v tomto roku chceme prispieť k diskurzu o diskriminácii žien a nadviazať tak na iné naše podujatia (okrúhly stôl k ne/fungovaniu ľudskoprávnych inštitúcií v SR, konferencia Reprodukcia versus Produkcia a i.). Pripravili sme preto panelovú diskusiu o téme, ktorá je významná tak pre ženy, ako aj pre celú spoločnosť: Štruktúrne aspekty rodových nerovností vo verejných politikách a ich dopady na situáciu žien na trhu práce.
Continue reading

Diskusia: Ako zaručiť akceptáciu LGBT ľudí na Slovensku?

Iniciatíva Inakosť, 8. 9. 2013

Iniciatíva Inakosť pozýva na diskusiu organizovanú Veľvyslanectvom USA v rámci Dúhového PRIDE Bratislava na tému: Ako zaručiť akceptáciu LGBT ľudí na Slovensku? Podľa výsledkov posledných európskych výskumov je akceptácia LGBTI ľudí na Slovensku najhoršia v strednej Európe a jedna z najhorších v EÚ vôbec. Ako zmeniť tento stav?

Diskusia sa uskutoční v utorok 17. 9. o 18:00 – 19:30 v Open Gallery, Baštová 5, Bratislava. Continue reading

Pozvánka: Ohrozujú súdy slobodu médií?

NOS-OSF, 21. 5. 2013

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s Alianciou Fair-play, kanceláriou Veľvyslanectva Kanady na Slovensku a Frontline Clubom Bratislava pozývajú na diskusiu s témou Ohrozujú súdy slobodu médií?

Cieľom podujatia je otvoriť debatu o tom, ako žaloby podané na novinárov a novinárky ovplyvňujú slobodu médií. Organizátori sa snažia osloviť rôzne názorové prúdy. Continue reading

Debata – Café Európa: V Európe silnie nacionalizmus

Café Európa, 9. 5. 2013

Keď ľudia strácajú svoje sociálne istoty, začínajú hľadať vinníkov, ktorí môžu za ich nižší životný štandard. Samozrejme, je to živná pôda pre rôzne okrajové strany politického spektra, ktoré práve v hospodársky ťažkých časoch začínajú hlasito “vinníkov” označovať. V médiách sa objavujú rôzne vyhlásenia, ktoré postupne prilievajú olej do ohňa. Žiaden národ nechce doplácať na iný alebo byť komandovaný druhým. Gréci si takto našli svojich Nemcov, Katalánci Španielov, Flámi Valónov a podobne.

© Café Európa

Continue reading