head3.png

2019

POZÝVAME: Film Medzi nami + diskusia na tému ľudských práv žien pri pôrodoch

Kino Pocity / Before I Met You – Medzi nami, 30. 10. 2019

Pozývame Vás na projekciu filmu Medzi nami (Before I Met You) a diskusiu na tému ľudských práv žien pri pôrodoch s režisérkou filmu Zuzanou Límovou a ľudskoprávnou aktivistkou Šarlotou Pufflerovou zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Viac o filme, ktorý po svojom uvedení vyvolal celospoločenskú diskusiu, si môžete prečítať tu: www.beforeimetyoufilm.com/sk.
 
MEDZI NAMI + DISKUSIA S REŽISÉRKOU – Before I Met You, IT, 2016, 67 min., r. Zuzana Límová

KEDY A KDE: Utorok 19.11. 2019 o 19:30, kino Pocity – Prešov
 
Záleží vám na tom, v akých podmienkach (sa) rodíme? Zaujíma vás, či a ako sú v slovenských pôrodniciach porušované práva žien? Chcete sa dozvedieť, ako efektívne presadzovať ľudské práva žien pri pôrodoch? Potom je toto podujatie určené pre vás. Continue reading

Zapojte sa do hodnotenia pôrodnej starostlivosti!

ODZ + ŽK, 22. 10. 2019

Svedectvá mnohých žien potvrdzujú, že Slovensko má v kvalite poskytovanej pôrodnej starostlivosti ešte značné rezervy. Podstatne k tomu prispieva aj skutočnosť, že v spoločnosti (a teda ani v zdravotníctve) nie sú dostatočne vnímané a rešpektované ľudské práva žien.

Práve v týchto dňoch spúšťame celoslovenský anonymný prieskum o pôrodnej starostlivosti v nemocniciach na Slovensku. Aj prostredníctvom jeho výstupov chceme prispieť k posilňovaniu zdravia a práv žien v oblasti pôrodnej starostlivosti.

Zaujíma nás osobná skúsenosť každej ženy, ktorá má za sebou pôrod v období posledných dvoch rokov. Ak spĺňate túto podmienku,

ZAPOJTE SA AJ VY, prosím! – DO SOBOTY 9. 11. (vrátane)

Continue reading

Zistenia osobitnej spravodajkyne OSN o pôrodníckom násilí sa týkajú aj Slovenska

POĽP + ODZ + ŽK, 15. 10. 2019

Nerešpektovanie súkromia, úkony bez informovaného súhlasu, pripútavanie na lôžko, šitie pôrodných poranení bez anestézie, nútené sterilizácie, zastrašovanie a urážanie. To sú len niektoré z prejavov násilia a iného porušovania reprodukčných práv žien vo svete, na ktoré v nedávno vydanej správe upozornila osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonović.

V piatok 4. októbra 2019 prezentovala osobitná spravodajkyňa OSN proti násiliu na ženách Dubravka Šimonović Valnému zhromaždeniu OSN [1] svoju správu o ľudskoprávnom prístupe k zlému zaobchádzaniu a násiliu na ženách v reprodukčnej zdravotnej starostlivosti so zameraním na pôrod a pôrodnícke násilie. Správa popisuje súčasné prejavy násilia a iného zlého zaobchádzania so ženami pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach po celom svete. Continue reading

Názory na interrupcie sa líšia

RTVS – Jednotka/Dvojka, 23. 9. 2019

V Bratislave sa 22. 9. uskutočnil Národný pochod za život. Jeho účastníci a účastníčky pochodovali za úplnú spoločenskú a legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia až po prirodzenú smrť. Podporujú preto návrhy na zmenu legislatívy, ktorou by sa sprísnili podmienky umelého prerušenia tehotenstva.

V súlade so základnými medzinárodnými dohovormi o ľudských právach (záväznými pre Slovenskú republiku), Ústavou SR a nadväzujúcimi ľudskoprávnymi zákonmi presadzujú ľudskoprávne mimovládne organizácie, aby sa aj na Slovensku v praxi reálne uplatňovali všetky základné ľudské a občianske práva. Medzi ne patrí taktiež právo žien autonómne rozhodovať o svojom živote, a to (aj) v súvislosti so svojimi reprodukčnými právami a prístupom k najlepšej dostupnej zdravotnej starostlivosti, vrátane slobodného rozhodovania o interrupcii a jej bezpečného výkonu. Continue reading

Právo na informácie o liekoch

TV Markíza, 12. 8. 2019

Televízia Markíza oslovila právničku spolupracujúcu s naším združením Janku Debrecéniovú so žiadosťou o právne vyjadrenie k spornému prípadu kubánskeho lieku, dostupného aj na Slovensku.

V dvoch reportážnych spotoch naša kolegyňa informovala o podstate a právnych súvislostiach práva ľudí (pacientov a pacientok) na všetky zdravotnícke informácie, ktoré sa ich týkajú a o informovanom súhlase v súvislosti s vykonávanými zdravotníckymi úkonmi. Continue reading

Súdny spor pre nezákonnú výpoveď trval desať rokov

RTVS – Rádio Slovensko, 5. 8. 2019

Po dlhých rokoch ťahaníc po súdoch sa vedkyňa Viera Petrášová konečne dočkala hlavného verdiktu. Súdila sa s Národným lesníckym centrom, ktoré ju podľa rozsudku nezákonne prepustilo aj preto, že je žena.

Docentku Petrášovú v desaťročnom súdnom spore (ktorý ešte pokračuje vo veci jej odškodnenia) zastupovala právnička násho združenia Janka Debrecéniová. Informáciu v spote RTVS – Rádia Slovensko priniesla redaktorka Eva Sládková. Continue reading

Výpoveď dostala aj preto, že je žena! Viera Petrášová vyhrala spor s Národným lesníckym centrom

TV Markíza / TVnoviny.sk, 4. 8. 2019

Výpoveď dostala aj preto, že je žena! Viera Petrášová vyhrala spor s Národným lesníckym centrom. Súdila sa desať rokov, teraz hovorí, že sa jednoducho nechcela vzdať. Podľa Viery Petrášovej sa napätie v práci začalo stupňovať, keď sa jej nadriadeným stal muž, ktorému pred pár rokmi na ministerstve pôdohospodárstva šéfovala ona. V Národnom lesníckom centre mala vypracované dva projektové zámery, vedenie ich však po dokončení odmietlo posunúť dalej.

„Podobný projekt jej mužského kolegu, ktorý mal menej skúseností ako ona, ktorý mal v tom čase nižšie vzdelanie, predložený bol,“ uviedla jej obhajkyňa. Continue reading

Ľudské práva a kritické myslenie si učitelia nevymýšľajú. Majú to v pokynoch z ministerstva

Glob.sk / SITA, 30. 7. 2019

Definovať a následne uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a vyhodnocovania, odporúča ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na budúci školský rok. Učitelia a učiteľky majú podľa pokynov aj naďalej usporadúvať Olympiádu ľudských práv pre žiakov a žiačky základných škôl. Odborníčke na ľudské práva, právničke Janke Debrecéniovej z občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť sa však myšlienka organizovania súťaží na ľudskoprávne témy nepozdáva. Continue reading

Prvá žena, ktorá vyhrala súd proti diskriminácii, sa po desiatich rokoch vrátila späť do práce

Ženy v meste.sk, 24. 7. 2019

Na jar tohto roku to bolo desať rokov, čo špičková vedkyňa v odbore lesníctva Viera Petrášová dostala od Národného lesníckeho centra výpoveď. Musela odísť z podniku, kde pracovala 29 rokov a ako 54-ročná si začala hľadať novú prácu. Po desiatich rokoch teraz dostala rozhodnutie súdu, že výpoveď z roku 2009 je neplatná. Jedným z dôvodov neplatnosti výpovede je diskriminácia z dôvodu pohlavia. Pre portál Ženy v meste to potvrdila právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, ktoré Petrášovú desať rokov zastupovalo. Continue reading

Odborníčku z Národného lesníckeho centra prepustili nezákonne

SME.sk / SITA, 19. 7. 2019

Odborníčka sa ešte stále súdi o náhradu mzdy.

Výpoveď z práce, ktorú v roku 2009 dostala Viera Petrášová, je neplatná. Potvrdil to Krajský súd v Banskej Bystrici a 11. júla jej rozsudok doručili. Súd argumentoval okrem iného tým, že pri jej prepustení išlo o diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Vieru Petrášovú v konaní zastupovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ). Docentka Petrášová pracovala v štátnej príspevkovej organizácii Národné lesnícke centrum (NLC) od roku 1980.

„Podarilo sa jej dosiahnuť vysokú vedeckú kvalifikáciu. Ako jediná spomedzi všetkých zamestnancov a zamestnankýň NLC bola znalkyňou pre všetky odvetvia lesníctva. V interných hodnoteniach zamestnávateľa sa umiestňovala na najvyšších priečkach,“ uviedla pre agentúru SITA právnička Janka Debrecéniová, ktorá bola v mene ODZ poverená zastupovaním zamestnankyne pred súdom. Continue reading